Kurs i kveding, munnharpe, langeleik, seljefløyte, lur- og bukkehorn.
Medlemmer 400,- / Ikke-medlemmer 600,- / Studenter 400,-
Barn under 12 år, gratis.
Påmelding: 
Turid Berge Endrerud turidberge@gmail.com

PROGRAM

Fredag 12.2

Kl. 18.00 - 24.00 Klubbscenen: Kursåpning og registrering av kursdeltagere
Presentasjon av instruktører, sosialt samvær, konsert og åpen scene med lur, bukkehorn, seljefløyte, munnharpe, langeleik og kveding
Kl. 21.00 Hovedscenen: Urframføring av bestillingsverket Tindr med Karl Seglem Band
Billetter kr. 100,- for kursdeltagere

Lørdag 13.2

Kl. 09.00 Registrering av kursdeltagere
Kl. 09.30 Hovedscenen: Fellessamling og orientering, informasjon om kursa
Kl. 10.00 Kurs
Kl. 12.00 Hovedscenen: Visning av munnharpefilmen ”The Banisher of Thought”
Kl. 12.45 Lunsj
Kl. 13.30 Kurs
Kl. 16.00 Hovedscenen: Plateslipp med Kvedarkvintetten
Kl. 16.45 Middag
Kl. 20.00 Konsert på Hovedscenen med påfølgende dansefest. Gratis for kursdeltagere. Egen billett for øvrig publikum.
Ole og Knut Aastad Bråten, Gro Kjelleberg Solli, Ruth Wilhelmine Meyer, Silje Hegg, Kenneth Lien, Eilif Gundersen, Odd Sylvarnes Lund, Tom Willy Rustad, Ingrid Lingaas Fossum, Ingebjørg Hegge, Stein Villa og framføring med elever ved Oslo Musikk-og Kulturskole med Gry Lille-Homb og Eli Storbekken. Konserten og festen er gratis for kursdeltagere

Søndag 14.2

Kl. 10.00 – 11.15 Hovedscenen: "Individ og tradisjon”: Om forholdet mellom musikalsk uttrykk og ideologi i norsk vokal folkemusikk” ved Hilde Sørnæs Frå note til framføring ledet av Bjørn Sigurd Glorvigen
Kl. 11.30 Kurs, fortsetter
Kl. 14.00 Hovedscenen: Oppsummering og avslutning med en matbit

Salg av CD-er og instrumenter

Arrangeres med støtte av

Norsk Kulturråd, Fond For Utøvende Kunstnere, Frifond-Norsk musikkråd,
Rådet for Folkedans og Folkemusikk, KOMP

www.kvedarforum.no
www.lurogbukkehorn.org
www.langeleikforum.no
www.munnharpe.no

Med forbehold om programendring