Instruktører :

Lur- og bukkehorn: Eilif Gundersen. 

Kveding: Øyonn Groven Myhren, Lars Fivelstad Smaaberg. 

Langeleik: Magnhild Karsrud, Solveig Vatn Weisser, Ingrid Lingaas

Fossum. 

Munnharpe: Bernhard Folkestad, Jon Bugge Mariussen, Tom Willy Rustad. 

Joik: Kirsten Marit Olsen, Thorvald Hansen. 

Harpe: Stein Villa. 

Seljefløyte: Silje Hegg.


 

Program for helga:


Fredag 28. januar

18.00 Klubbscenen

Velkomst, registrering og orientering og presentasjon av kursholdere!

Programleder Ole Anton Berntsen.

20.00 Hovedscenen
Bestillingsverket «Tolgabukk» ved Karl Seglem m.fl
Bill. Kr. 250/200 Kr. 100 for kursdeltagere

 

Lørdag 29. januar

Kl. 09.00 Registrering av deltagere

Kl. 09.30 Hovedscenen, Orientering og informasjon om seminaret!

Kl. 10.00 Kurs

Kl. 12.00 Lunsjpause

Kl. 13.00- 16.00 Kurs

Kl. 16.00-18.00 Instrumentmakertorg med fløytespikking. Stein Villa, Sverre Jensen, Magnar Storbækken, Bodil Disen, Simen Roheim Iversen, Oddrun Hegge, Sverre Heimdal, Niels Røine, Øystein Husemoen.

kl. 18.00 Middagspause

kl. 19.30 «Til kjeldene våre - langeleikmøsystadn» med Marit Steinsrud, Bjørg Marie Berge, Kari Steinsrud og Stein Villa. 

Videre konsert med instruktørene og dans!

Bill. Kr. 180/150/ Gratis for kursdeltagere.

 

Søndag 30. januar

Kl. 10.00- 12.30 Kurs

Kl. 12.30-13.30 Fra note til framføring ved Bjørn Sigurd Glorvigen.

Kl. 13.30-14.30 Oppsummering og avslutning!