Fremvisning av gyldig billettt til kveldens hovedkonsert, kan gi gratis inngang  til Fyrispel dersom det er ledig plasser.

Kirsti Bakken Kristiansen har i flere år fordypet seg i tradisjonsmusikken fra hjemmeområdet Vardal og Gjøvik. Folkemusikken fra Gjøvik og Vestoppland har vært litt bortglemt, men ved å hente frem melodier og tekster som i mange år kun har eksistert på papiret, har Kirsti blåst nytt liv i vakre religiøse folketoner, dramatiske ballader og lystige viser.

Folketonene fra Vardal tok Kirsti hele veien fra semifinale til finale i INTROfolk 2015, og nå er endelig disse flotte melodiene spilt inn på albumet som har fått tittelen «Linden». Tittelen på albumet henviser til lindetreet, et tre det er knyttet mye overtro til, og som figurerer i flere av visene på platen.

Konserten er også plateslipp for Linden, som er Kirstis første soloutgivelse (NORCD). Som på Fyrispel synger hun sangene slik de opprinnelig ble sunget: helt alene med bare stemmen som instrument.

Kirsti Bakken Kristiansen – vokal