Idja

Riksscenen er også et utstillingsvindu for det som rører seg i den samiske musikken.   Idja er samisk for natt, og er et klubbkonsept utviklet og drevet av den samiske ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh i samarbeid med Riksscenen. Idja – Sámi club night – er den yngre generasjonens møteplass i Oslo, der identitet, kultur, tradisjon og fellesskap står i sentrum. Idja er støttet av Oslo kommune og Sametinget. 

#3549646