Estiske Johanna-Adele Jüssi har studert og bodd i Tyskland, Shetland, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Hun har, med nysgjerrighet og åpent sinn latt seg inspirere av plassene hun har reist til og menneskene hun har møtt. Forskjellige tradisjoner med hvert sitt musikalske språk har blitt en del av musikeren i henne og formet hennes uttrykk. 

Slåtter fra Gaupdalen er en serie av tre musikalske albumer. Første består av tradisjonsmusikk fra Estland og nykomponert musikk i Estisk tradisjonell stil. Andre består av tradisjonsmusikk fra tidligere Nord-Trøndelag og nykomponert musikk i samme stil. Tredje består av nykomponert musikk i Nordisk stil.

Konserten er i samarbeid med Kalottspel der “Slåtter fra Gaupdalen” er årets bestillingsverk.

 

Johanna-Adele Jüssi – fele, Christo Stangness – kontrabass, Bendik Lund Haanshus – gitar