Idéen kan komme i skriftlig form eller gjerne kombinert med en video. Den kan være helt i startgropa eller et ferdigutviklet konsept som kanskje ikke har kommet helt i land. Om du har forslag på dansere som du gjerne vil se på scenen, eller et dansekonsept du vil at vi skal ta videre, send ideen til oss. Formatet på forestillinger kan like gjerne være pop-up dans som kulturhusforestilling eller sosialt strømmedanskonsept? - vi lar oss gjerne overraske!

Sist Riksscenen initierte noe lignende prosjekt resulterte det i en visning her på Klubbscenen for 3 små prosjekter og 2 av disse ble senere videreutviklet til forestillinger for Hovedscenen. Les mer om “Tre korte koreografier” https://www.riksscenen.no/visning-av-3-korte-koreografier.6120840-400199.html

Det vi i første omgang kan tilby prosjektene som blir valgt ut er 3 produksjonsdager til høsten i tillegg til en veileder som velges ut i samarbeid med prosjektene. Det blir lagt opp til en prosessvisning under Folkelarm i november der vi inviterer festivaler, DKS-arenaer og kulturhus til å se og ta idéene videre. I tillegg ønsker Riksscenen også å ha muligheten til å ta noen av idéene videre 

For spørsmål og idéinnsending. Ta kontakt med produsent Andreas Ljones: andreas@riksscenen.no