Riksscenen nyproduksjon
04
søndag
30
april 2017
Dørene åpner 1000
Konsert 1100
Billett 100
ARRANGEMENTET ER AVLYST

Folkedanslab

VÄKEVÄ COLLECTIVE

Lab med Outi Markkula og Thomas Mikkola (Väkevä Collective)

Saman er dei kunstnarleg ansvarlege for det finske dansekompaniet Väkevä Collective. I tillegg er dei med i ensemblet Tahdittomat. Väkevä Collective spelte Ruija på Riksscenen våren 2016.

Oppvarming med teknisk trening og repertoar:
Her lærer me allereie innstuderte rørsler som knyter saman element frå folkedans og samtidsdans. Dette materialet har som mål å byggje opp ein dynamisk og rytmisk kropp, samtidig som ein fokuserer på flyt og tyngde. Me får òg eit innblikk i partnararbeid frå verket «Trinomia» av Tuomas Mikkola.

Improvisasjon og komposisjon
Under denne økta vert det lagt vekt på improvisasjon, både som gruppe og individuelt. Me tek utgangspunkt i ein felles puls, til dømes henta frå polska eller kvadrilje. I tillegg får me eit innblikk i koreografiske verktøy og øvingar som instruktørane har opplevd som verknadsfulle i møte med det tradisjonelle materialet.
Avslutningsvis vert det òg drøftingar rundt finsk samtidsfolkedans, og det blir trekt samanlikningar med det norske arbeidet på feltet.  

Outi Markkula – instruktør
Tuomas Mikkola – instruktør
#3747767